จันทร์. ก.ย. 21st, 2020

มูลนิธิอัซซะฮ์รอ อ.

สร้างสรรค์สังคม ยึดมั่นอุดมการณ์ สืบสานแนวทางแห่งความเที่ยงตรง

เยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมตามชุมชนต่างๆ

ผู้ศรัทธาคือพี่น้องของผู้ศรัทธา เปรียบประดุจเรือนร่างเดียวกัน หากอวัยวะหนึ่งใดจากมันได้รับความเจ็บปวด อวัยวะส่วนอื่นก็จะได้รับความเจ็บปวดด้วย และวิญญาณ (รูห์) ของเขาทั้งสองมาจากวิญญาณเดียวกัน และแท้จริงวิญญาณของผู้ศรัทธานั้นเชื่อมโยงอย่างเข้มแข็งกับวิญญาณ (รูห์) ของอัลลอฮ์ ยิ่งกว่าการเชื่อมโยงของลำแสงของดวงอาทิตย์ที่มีต่อดวงอาทิตย์
วจนะแห่งอะฮ์ลุลบัยต์นบี

ภาพกิจกรรมเข้าเยี่ยมเยือนพี่น้องมุสลิมตามแบบฉบับแห่งร่อซูลฯ

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.