จันทร์. ส.ค. 10th, 2020

มูลนิธิอัซซะฮ์รอ อ.

สร้างสรรค์สังคม ยึดมั่นอุดมการณ์ สืบสานแนวทางแห่งความเที่ยงตรง

เชือดกรุบานเพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงในวันอีดิ้ลอัฎฮา

วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2562 วันอีดอีฎิ้ลอัฎฮา หรือฮารีรายอฮัจยี ซึ่งเป็นวันอีดครั้งที่ 2 ชาวชนดารุซซะฮ์รอ อ. และพี่น้องน้องผู้สรัทธาในพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดพัทลุง ร่วมประกอบศาสนกิจเนื่องในวัน “ฮารีรายออีฎิ้ลอัฎฮา” เป็นจำนวนมาก จนพื้นที่ภายในมัสยิดไม่เพียงพอ
โดยหลังเสร็จจากการละหมาด ได้มีการอ่านคุตบะห์จาก ฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลิมีนเชคอันซอร เหล็มปาน ประธานมูลนิธิอัซซะฮ์รอ อ. เกี่ยวกับความสำคัญของวันอีดอีฎิ้ลอัฏฮา และการทำความดี การขออภัยซึ่งกันและกัน รวมทั้งการเชือดกุรบานเพื่อแจกจ่ายให้แก่ญาติพี่น้อง และเพื่อนบ้านซึ่งเป็นพิธีกรรมที่สำคัญในวันอีดอัฎฮา และเป็นการแสดงออกถึงการใกล้ชิดพระองค์อัลลอฮฺ

และในวันอีดอีฎิ้ลอัฎฮา ในปีนี้ มูลนิธิอัซซะฮ์รอ อ. ร่วมกับพี่น้องชาวชุมชนดารุซซะฮ์รอ ได้จัดกิจกรรม “เชือดกรุบาน มุสตะฮํบ” เพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง และ เลี้ยงอาหารให้กับนักเรียนในชุมชน


Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.